วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รพ.สต.บ้านหยวกยินดีต้อนรับทีมประเมินรับรองมาตรฐานตำบลต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว