วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556


                                     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหยวกยินดีต้อนรับ